Taras z wiszącym fotelem

 

 

Balkony w nowoczesnym apartamencie

Balkon 1
Idea ramy jako element integrujący balkony. Wielkość i pozycja głównego motywu w ramie. Geometryczne formy roślin jako element integrujący: kule, kolumny, stożki, sześciany

Balkon II
Ideą organizacji układu jest symetria i rytm. Rytmiczną kompozycję podkreślają regularne rzędy donic i powtarzające się gatunki roślin.

Balkon III
Maksymalizacja przestrzeni poprzez ekrany - wędrówka przez taras - element niespodzianki i zaciekawienia. System połączonych, wydzielonych wnętrz o jasnym i czytelnym układzie kompozycyjnym. Geometryczne formy roślin jako element integrujący wszystkie balkony: kule, kolumny, stożki, sześciany.

 

balkon z kulistymi roślinami

 

 
Balkony w nowoczesnym apartamencie 10
Balkony w nowoczesnym apartamencie 11
Balkony w nowoczesnym apartamencie 0
Balkony w nowoczesnym apartamencie 9
Balkony w nowoczesnym apartamencie 7
Balkony w nowoczesnym apartamencie 8
Balkony w nowoczesnym apartamencie 5
Balkony w nowoczesnym apartamencie 6
Balkony w nowoczesnym apartamencie 4
Balkony w nowoczesnym apartamencie 3
Balkony w nowoczesnym apartamencie 1
Balkony w nowoczesnym apartamencie 2